Giới thiệu » Giới thiệu
Giới thiệu Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

Quá trình hình thành

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế có tiền thân là Bộ môn Khoa học cơ sở trực thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Huế thành lập năm 1995 và được đổi tên nhiều lần để phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Đổi thành Bộ môn Thống kê Toán Kinh tế trực thuộc trường Đại học Kinh tế theo Quyết định số 662/QĐ – ĐHH – TCNS của Giám đốc Đại học Huế ngày 24 tháng 12 năm 2002; đổi thành Bộ môn Hệ thống Thông tin Kinh tế theo Quyết định số 521/QĐ – ĐHH – TCNS ngày 21 tháng 04 năm 2005 của Giám đốc Đại học Huế; Vào ngày 20 tháng 06 năm 2006, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế chính thức được thành lập trên cơ sở Bộ môn Hệ thống Thông tin Kinh tế.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Khoa không ngừng lớn mạnh cả quy mô, cơ cấu tổ chức, trình độ quản lý, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học ngang tầm với nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao. Chình vì vậy, ngày 10 tháng 01 năm 2006 Giám đốc Đại học Huế ký Quyết định số 024/QĐ – ĐHH – ĐT cho phép Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế mở đào tạo chuyên ngành Thống kê Kinh doanh hệ Chính quy, trình độ đại học, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2006 – 2007.

Từ năm 2006, ngoài nhiệm vụ đào tạo các môn học thuộc chương trình cơ sở và cơ bản cho các ngành học trong và ngoài trường, Khoa còn được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân chính quy chuyên ngành Thống kê. Đến tháng 08 năm 2007, Khoa hoàn thành việc xây dựng chuyên ngành Tin học Kinh tế theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Huế.

Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý. Đồng thời, Khoa cũng đảm trách đào tạo các môn học thuộc chương trình cơ bản và cơ sở, cụ thể là các môn học về Thống kê, Toán kinh tế và Tin học Kinh tế cho tất cả các ngành học trong Trường và các trường thành viên Đại học Huế có liên quan.

Cơ sở vật chất

Khoa có 1 văn phòng làm việc. Tủ sách Khoa có đầy đủ giáo trình của các học phần do Khoa phụ trách, sách tham khảo và sách chuyên khảo phục vụ cho việc giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên. Ngoài ra, Khoa còn được Trường tạo điều kiện trong việc sử dụng và khai thác phòng máy tính nhằm phục vụ công tác học tập và nghiên cứu.

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hoạt động đào tạo

Khoa luôn chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội qua các giai đoạn bằng nhiều giải pháp cơ bản như cải tiến phương pháp giảng dạy; cải tiến nội dung các môn học phù hợp với tình hình mới; tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu môn học, thường xuyên sinh hoạt học thuật; cải tiến việc ra đề thi, chấm thi; dự giờ thăm lớp; tổ chức thanh tra giảng dạy; chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy... Bên cạnh đó, Khoa đã tiến hành xây dựng thành công 2 chương trình đào tạo Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý đó là Chuyên ngành Thống kê Kinh doanh (năm 2006) và chuyên ngành Tin học Kinh tế (năm 2007).

Khoa đã đảm nhận giảng dạy hơn 10.000 tiết cho các lớp Đại học chính quy và tại chức trong và ngoài Đại học Huế đạt chất lượng tốt; Trực tiếp và tham gia đào tạo các ngành kinh tế nông nghiệp - phát triển nông thôn, quản trị kinh doanh và kế toán doanh nghiệp thuộc các hệ chính quy, tại chức. Tham gia giảng dạy, ôn tập đầu vào cho hệ cao học của Trường. Ngoài ra, Khoa cũng là một trong những thành viên sáng lập của Mạng lưới cơ sở đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Quản lý.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa luôn duy trì và tích cực tham gia thực hiện các đề tài NCKH cấp Bộ và cấp cơ sở. Trong đó, nhiều đề tài đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt và được Hội đồng khoa học Trường cũng như Đại học Huế đánh giá cao.

Ngoài ra, CBCNV Khoa còn tham gia viết nhiều bài báo được đăng tải trên các tạp chí của trung ương và kỷ yếu nghiên cứu khoa học. Các đề tài Khoa nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề khoa học thực tiễn đòi hỏi, góp phần đưa các tiến bộ khoa học quản lí kinh tế vào các cơ sở sản xuất.

Cán bộ giáo viên của Khoa cũng đã biên soạn nhiều giáo trình, bài giảng, các giáo trình bài giảng Khoa biên soạn được Hội đồng khoa học ngành và Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh tế đánh giá có chất lượng tốt đáp ứng được yêu cầu học tập và giảng dạy trong và ngoài ngành cho các hệ chính quy và tại chức. Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, xây dựng thống nhất đề cương chi tiết các học phần, xây dựng ngân hàng đề thi thống nhất cho tất cả các học phần do Khoa phụ trách.

Hoạt động chuyên môn khác

Khoa cũng đã tổ chức, bồi dưỡng đội tuyển tham dự Olympic Toán học toàn quốc, Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Quốc tế và đạt nhiều giải cao.