Đào tạo » Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý
Cử nhân Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý


Mã ngành: 7340405

Trình độ đào tạo: Đại học

Hình thức: Chính quy, học chế tín chỉ

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mã tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

Chỉ tiêu: 60

 

Hệ thống Thông tin luôn giữ một vai trò quan trọng trong quản lý, kinh doanh. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo, ứng dụng và quản lý dữ liệu hợp lý nhằm tối ưu hóa việc vận hành doanh nghiệp.

 

Theo học chương trình Cử nhân Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức thú vị và bổ ích về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; về hệ thống thông tin, thống kê và phân tích số liệu. Sinh viên sẽ nắm vững các kỹ năng từ xây dựng, quản trị dữ liệu đến chiến lược thương mại điện tử; từ cấu trúc hệ thống phần cứng máy tính đến lập trình phần mềm; từ giao diện trang web đến những ứng dụng đa phương tiện.

 

Thông qua phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tiễn, ứng dụng các thành tựu công nghệ vào các tình huống thật trong kinh doanh, sinh viên sau khi ra trường hoàn toàn có thể tự tin thiết lập, quản lý và triển khai các giải pháp hệ thống thông tin quản lý, kinh doanh hoặc đảm nhiệm các vị trí công việc quan trọng như chuyên gia phân tích dữ liệu, chuyên gia quản lý thông tin hay cố vấn hệ thống hoạch định nguồn lực kinh doanh.

 

* Mời xem Infographic về Khoa và các Ngành đào tạo.

** Mời tìm hiểu thêm về Chương trình Chất lượng cao Chuyên ngành Tin học Kinh tế.

*** Mời tìm hiểu thêm về Chuyên ngành Tin học Kinh tếChuẩn đầu ra Chuyên ngành Tin học Kinh tế

**** Mời tìm hiểu thêm về ngành Hệ thống Thông tin Quản lý qua bài viết Hệ thống Thông tin Quản lý - sự lựa chọn tối ưu của bạn.

Triển vọng nghề nghiệp

 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Ngành có thể tự tin hướng đến các vị trí nghề nghiệp sau:

 

 • Chuyên viên xử lý, phân tích số liệu

 • Giám đốc phát triển kinh doanh

 • Quản lý dự án

 • Cố vấn giải pháp kinh doanh

 • Chuyên viên phân tích kinh doanh

 • Giám đốc thông tin

 • Chuyên viên thiết kế website

 • Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin

 • Trưởng phòng hệ thống thông tin

 • Chuyên viên quản trị bảo mật

 • Chuyên viên kiểm toán thông tin

 • Sản xuất công nghệ số

Điều kiện tốt nghiệp

 

Sinh viên tích luỹ tối thiểu 122 tín chỉ. Trong đó:

 

 • Phần kiến thức giáo dục đại cương: tích luỹ tối thiểu 34 tín chỉ

 • Phần kiến thức khối ngành, ngành, chuyên ngành và bổ trợ: tích luỹ tối thiểu 77 tín chỉ

 • Thực tập nghề nghiệp và thực tập cuối khoá: 11 tín chỉ

Cựu sinh viên làm việc tại đâu ? 

 • Cơ quan nhà nước

  • Các cục, chi cục Thống kê tỉnh, thành phố

  • Sở Thông tin & truyền thông các tỉnh, thành phố

 • Doanh nghiệp

  • VNPT, FPT Group, Viettel Group,...

  • Fast, Misa, Bravo,...

  • Prudential, Formosa,...

  • Vietinbank, Agribank,...

 • Và tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác trong cả nước