Nghiên cứu » Đề tài NCKH Giảng viên
Đề tài NCKH Giảng viên


STT

Tên đề tài

Loại đề tài

Mã số

Thành viên tham gia nghiên cứu

Thời gian

86

Hệ thống thông tin trợ giúp thiết lập cân bằng dây chuyền may nhằm cải thiện năng suất cho các nhà máy may công nghiệp Việt Nam

Cấp Đại học Huế

 

Hồ Quốc Dũng

Lê Thị Quỳnh Liên

2017 - 2018

85

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Thừa thiên Huế trong bối cảnh hội nhập Asean.

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Lệ Hương

Phan Thị Thu Hương

Hồ Minh Toàn

2016

84

Nghiên cứu việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống Thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế Huế - Đại học Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

2016

83

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Cấp Trường

 

Mai Thu Giang

2016

82

Nghiên cứu thái độ học Toán của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

 

Trần Thị Khánh Linh

2016

81

Phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất vùng ở tỉnh Hà Tĩnh

Cấp Bộ

 

Hoàng Triệu Huy

2016 - 2017

80

Xây dựng website quản lý thiết bị phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế.

Cấp Trường

 

Nguyễn Minh Đức

2015

79

Xây dựng khung ứng dụng ứng dụng mô hình đa tác tử hút đẩy cho hệ tư vấn du lịch

Cấp Đại học Huế

 

Trần Thị Ngọc Trang

Lê Viết Mẫn

2015 - 2016

78

Xây dựng hệ thống Website hỗ trợ phân phòng thi theo học chế tín chỉ cho trường Đại học Kinh tế Huế dựa trên nền tảng ASP.NET

Cấp Trường

 

Hoàng Hữu Trung

2014

77

Ứng dụng Matlab trong giải toán và giảng dạy cho sinh viên Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

2014

76

Vận dụng mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt (ARIMA) để dự báo tỷ lệ lạm phát Việt Nam.

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

2014

75

Nghiên cứu tiềm năng và xu hướng của các nông sản và hàng hóa chủ lực vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Cấp Bộ

 

Trần Thị Phước Hà (thành viên)

2014

74

Thua Thien Hue traditional handicraft businesses in the era of e-commerce

Đề tài (tài trợ của Úc)

 

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ (thành viên)

2014 - 2015

73

Thực trạng học toán cao cấp của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại  học Huế

Cấp Trường

 

Trần Bá Thuấn

2013

72

Phân tích thiết kế hệ thống ứng dụng quảng bá món ăn Việt dựa trên Language Design mordem ui tiên tiến của Microsoft

Cấp Trường

 

Hà Ngọc Long

2013

71

Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tính du lịch đối với các địa phương trong điều kiện ở Việt nam hiện nay - Trường hợp tại Thừa Thiên Huế

Cấp Đại học Huế

 

Phan Thị Thu Hương

2013 - 2014

70

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ERP vào công tác quản lý trường đại học ở Việt Nam - trường hợp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Cấp Đại học Huế

 

Nguyễn Thanh Tuấn

2013 -2014

69

Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát trực tuyến E-Survey

Cấp Trường

 

Trần Thái Hoà

2012

68

Lao động trẻ em trong mối quan hệ với việc đến trường ở Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Hương Giang

2012

67

Sử dụng mô hình tuyến tính hỗn hợp đánh giá ảnh hưởng các nhân tố đầu ra đến biến lợi ích kinh tế đầu ra

Cấp Trường

 

Mai Thanh Văn

2012

66

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào bài toán tư vấn lựa chọn môn học cho sinh viên chuyên ngành Tin học kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

 

Dương Thị Hải Phương

2012

65

Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2011

Cấp Trường

 

Trần Thị Phước Hà

2012

64

Phát triển sản xuất cam hàng hoá ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp Đại học Huế

ĐHH2012-06-11

Hoàng Hữu Hoà

2012 - 2013

63

Phân tích khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch thành phố Huế

Cấp Đại học Huế

 

Nguyễn Thị Lệ Hương

2012 - 2013

62

Thực trạng chất lượng nguồn lao động nông thôn Thừa Thiên Huế - Một số khó khăn trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

Cấp Đại học Huế

 

Nguyễn Việt Anh

2012 - 2013

61

Đánh giá của khách hàng về dịch vụ thấu chi qua thẻ ATM của Ngân hàng Thương Mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Lệ Hương

2011

60

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet của Công ty viễn thông Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

 

Phan Thị Kim Tuyến

2011

59

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Cấp Trường

 

Trần Thái Hoà, Trương Tấn Quân

2011

58

Nghiên cứu thực trạng học tập của Sinh viên Lào tại Trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

 

Trần Thị Khánh Linh

2011

57

Nghiên cứu các phương pháp tính chỉ số chứng khoán và áp dụng tại Công ty Chứng khoán APEC – Chi nhánh Huế

Cấp Trường

 

Phan Thị Thu Hương

2011

56

Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin du lịch trên địa bàn Huế kết hợp dịch vụ bản đồ số của Google

Cấp Trường

 

Nguyễn Đình Hoa Cương

2011

55

Nghiên cứu nhu cầu sử dụng điện thoại cố định của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

2011

54

Vấn đề làm việc nhóm của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Ngọc Nam

2011

53

Các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

2011

52

Hợp phần: Hỗ trợ chi hội nghề cá tiếp thị trực tiếp sản phẩm

Dự án hợp tác quốc tế

QT-DARFLP - 2012

Trương Tấn Quân, Nguyễn văn Đức, Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Ngọc Nam

2011

51

Nghiên cứu xác định tiềm năng, xu hướng phát triển nông sản hàng hóa chủ lực vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Cấp Bộ trọng điểm

CTB-2012-03-07

Trương Tấn Quân, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Bá Tường, Mai Chiếm Tuyến

2011 - 2014

50

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế

Cấp Trường

 

Dương Thị Hải Phương

2010

49

Đánh giá hiệu quả kinh tế cây thanh trà ở xã Thủy Biều, thành phố Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Văn Điệp

2010

48

Đánh giá tình hình sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, chi nhánh Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Lệ Hương

2010

47

Nghiên cứu kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000-2009

Cấp Trường

 

Phan Thị Thu Hương

2010

46

Ứng dụng phần mềm Maphe và Mathematica vào việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Cấp Trường

 

Ngô Thời Nhân

2010

45

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học đối với khối Cử tuyển tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Cấp Trường

CS-DTKT-176-10

Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Hoàng Oanh

2010

44

Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào tỉnh Thừa Thiên

Cấp Trường

 

Hoàng Thanh Long

2009

43

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy – học học phần Tin học ứng dụng tại trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

 

Mai Thu Giang

2009

42

Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

 

Hồ Minh Toàn

2009

41

Sản xuất và tiêu thụ Thanh trà ở Thừa Thiên Huế

Cấp Bộ

 

Hoàng Hữu Hoà

2009

40

Thực trạng sử dụng Internet và một số định hướng nhằm nâng cao khả năng khai thác Internet cho mục đích học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

CS-DT2009D-05

Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thị Thu Hương, Lê Thị Quỳnh Liên

2008

39

Xây dựng Cổng thông tin điện tử cá nhân cho sinh viên Đại học Kinh tế Huế.

Cấp Trường

 

Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

2008

38

Phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư ở huyện Hương
Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2002-2007.

Cấp Trường

 

Phan Thị Kim Tuyến

2008

37

Đánh giá nhu cầu và khả năng tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện của các hộ và các thành viên hộ ở huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Hương Giang

2008

36

Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế-xã hội tổng hợp phục vụ cho công tác điều hành của cơ quan các cấp trong quy mô một tỉnh

Cấp Trường

 

Hồ Quốc Dũng

2008

35

Xây dựng phàn mềm quản lý thư viện

Cấp Trường

 

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

2007

34

Xây dựng chương trình quản lý kế toán bán hàng

Cấp Trường

 

Hồ Quốc Dũng

2007

33

Xây dựng Hệ thống quản lý điểm và hồ sơ sinh viên áp dụng cho Phòng GVCTSV của Trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

 

Lê Thị Quỳnh Liên

2007

32

Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trên nền ASP.NET 2008-MS.SQL2005

Cấp Trường

CS-DT191536929

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, Hoàng Thị Kim Thoa

2007

31

Early Warning System for Storm Management in A Coastal Community: Role of Information and Local Institutions

Dự án hợp tác quốc tế

QT-DA345698

Hoàng Triệu Huy

2007 - 2009

30

Sản xuất và tiêu thụ thanh trà ở Thừa Thiên Huế

Cấp Bộ

B2007-DHH06-13

Hoàng Hữu Hoà

2007 - 2008

29

Nghiên cứu quy mô, cơ cấu, biến động nguồn lao động trong ngành nông nghiệp của huyện Hương Thủy trong năm 2005

Cấp Trường

 

Trần Thị Hằng

2006

28

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động nông nghiệp trên địa bàn xã Thủy Dương – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

 

Vũ Hải Anh

2006

27

Phân tích tình hình thu nhập của người lao động trên địa bàn xã Thủy Vân huyện Hương Thủy – Thừa Thiên Huế năm 2005

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

2006

26

Xây dựng  chương trình Quản lý nhân sự ở Trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Thanh Tuấn

2006

25

Hệ thống tra cứu trực tuyến

Cấp Trường

 

Trần Thái Hoà

2006

24

Hộ trợ phát triển dịch vụ kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở miền trung Việt nam

Dự án hợp tác quốc tế

QT-DAx2

Trương Tấn Quân

2006 - 2009

23

Xây dựng chương trình quản lý nhân sự ở Trường Đại học Kinh tế Huế

Cấp Trường

CS-DTKT-149-06

Nguyễn Thanh Tuấn

2006

22

Agriculture Growth, Livelihood Diversification and Poverty in the Rural Central Vietnam (Vietnam Economics Research Network - VERN-II)

Dự án hợp tác quốc tế

QT-DA456798

Hoàng Triệu Huy, Bùi Thị Tám (chủ nhiệm đề tài), Mai Văn Xuân

2006 - 2008

21

Thực trạng về lao động việc làm và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Hương Thuỷ - Thừa Thiên Huế

Cấp Bộ

B2006-DHH06-05

Ngô Sỹ Hùng

2006 - 2007

20

Ứng dụng Maple để giảng dạy Toán cao cấp

Cấp Trường

 

Trần Bình Thám

Ngô Kiên Cường

2005

19

Một số giải pháp góp phần tạo việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở Quảng Nam.

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Hương Giang

2005

18

Xây dựng chương trình ra đề thi trắc nghiệm.

Cấp Trường

 

Lê Viết Mẫn

2005

17

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của các hộ gia đình xã Phú Sơn, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế.

Cấp Trường

 

Phan Thị Kim Tuyến

2005

16

Tìm hiểu công cụ soạn bài điện tử và biên soạn bài điện tử và biên soạn đề thi.

Cấp Trường

 

Dương Thị Hải Phương

2005

15

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo ở xã Phú Sơn huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

CS-DT2005-22

Phan Thị Kim Tuyến

2005

14

Quá trình dồn điền, đổi thửa và ảnh hưởng của nó đối với phát triển sản xuất nông nghiệp ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

Cấp Bộ

B2005-12-03

Trương Tấn Quân

2005

13

Thực trạng và những giải pháp phát triển các vườn cây thanh trà ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp Bộ

B2005-12-02

Nguyễn Việt Anh

2005

12

Ứng dụng Maple trong giảng dạy toán C2

Cấp Trường

 

Ngô Kiên Cường

2004

11

Phân tích chi tiêu hộ gia đình ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu

2004

10

Một số giải pháp tăng khả năng thắng thầu tại Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

 

Phan Thị Thu Hương

2004

9

Ứng dụng mô hình Logistic phân tích tín dụng kinh tế hộ gia đình

Cấp Trường

 

Đỗ Thị Minh Thuý

2004

8

Áp dụng một số kiến thức toán cơ bản phân tích một số định lý toán kinh tế

Cấp Trường

 

Mai Thanh Văn

2004

7

Ứng dụng mô hình tổ chức công ty mẹ - công ty con tại công ty xây lắp Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

 

Phan Thị Thu Hương

2003

6

Bước đầu khảo sát các vườn cây thanh trà ở xã Thuỷ Biều, thành phố Huế

Cấp Trường

 

Nguyễn Việt Anh

2003

5

Đánh giá của khách du lịch về điểm tham quan Đại nội, Huế

Cấp Trường

CS-DT2003D-02

Nguyễn Thị Lệ Hương

2003

4

Thực trạng và những giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi gia súc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cấp Bộ

B2003.12.03

Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân

2003 - 2004

3

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty điện lực Thừa Thiên Huế

Cấp Trường

 

Hoàng Triệu Huy

2001

2

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đầm phá Thừa Thiên Huế theo hướng bền vững và xuất khẩu

Cấp Bộ

B2001-12-08

Hoàng Hữu Hoà

2001 - 2002

1

Thực trạng, tiềm năng và một số giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp ở các tỉnh Bắc Miền Trung

Cấp Bộ

B2001-12-04

Ngô Sỹ Hùng

2001 - 2002