Nghiên cứu » Lĩnh vực nghiên cứu
Lĩnh vực nghiên cứu

 

Chúng tôi tổ chức các hoạt động nghiên cứu học thuật và ứng dụng trong 3 nhóm lĩnh vực như trong bảng bên dưới. Nhiều nghiên cứu của chúng tôi mở rộng vào các lĩnh vực chuyên sâu hơn hoặc có thể kết hợp giữa các hướng nghiên cứu này. Thông qua các hoạt động nghiên cứu này, chúng tôi theo đuổi chiến lược xây dựng nhà trường trở thành một trường đại học nghiên cứu.

 

Tin học Kinh tế

- Quản lý và phân tích Hệ thống Thông tin

- Phát triển Hệ thống Thông tin

- Thương mại điện tử

- Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

- Khai phá dữ liệu và học máy

- Web ngữ nghĩa

- Các hệ thống thông minh, hỗ trợ ra quyết định

Thống kê

- Thống kê kinh tế vi mô (hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp)

- Thống kê kinh tế vĩ mô (nền kinh tế, ngành kinh tế)

- Thống kê nghiên cứu thị trường

- Thống kê du lịch

- Thống kê tài chính

- Thống kê dân số - lao động – việc làm

- Thống kê môi trường

- Thống kê chất lượng

- Thống kê nông nghiệp

Toán Kinh tế

- Ứng dụng các phần mềm Toán học trong giảng dạy, nghiên cứu

- Vận dụng các mô hình Toán, mô hình Xác Suất trong nghiên cứu khoa học

- Sử dụng các phương pháp phân tích định lượng để phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội

 

Đội ngũ nghiên cứu

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế hiện có 33 giảng viên. Trong đó, có 1 Phó giáo sư, 9 Tiến sĩ, 12 Nghiên cứu sinh.

 

* Link 1 - Cơ sở dữ liệu Khoa học & Công nghệ - Đại học Huế

* Link 2 - Cơ sở dữ liệu Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Bộ môn Thống kê

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Lý lịch khoa học

1

Hoàng Hữu Hoà

PGS. TS

Link 1 | Link 2

2

Trần Thị Phước Hà

ThS

Link 1 | Link 2

3

Nguyễn Thị Lệ Hương

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

4

Phan Thị Thu Hương

TS

Link 1 | Link 2

5

Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

6

Hồ Minh Toàn

ThS

Link 1 | Link 2

7

Hoàng Thanh Long

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

8

Nguyễn Ngọc Nam

ThS

Link 1 | Link 2

Bộ môn Toán Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Lý lịch khoa học

1

Ngô Sỹ Hùng

GVC. ThS

Link 1 | Link 2

2

Trương Tấn Quân

TS

Link 1 | Link 2

3

Hoàng Triệu Huy

TS

Link 1 | Link 2

4

Nguyễn Thị Minh Hiếu

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

5

Mai Thanh Văn

ThS

Link 1 | Link 2

6

Nguyễn Thị Hương Giang

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

7

Phan Thị Kim Tuyến

ThS

Link 1 | Link 2

8

Nguyễn Việt Anh

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

9

Phan Văn Xưng

ThS

Link 1 | Link 2

10

Ngô Thời Nhân

TS

Link 1 | Link 2

11

Trần Thị Khánh Linh

ThS

Link 1 | Link 2

12

Trần Bá Thuấn

ThS

Link 1 | Link 2

13

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

Bộ môn Tin học Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thanh Tuấn

TS

Link 1 | Link 2

2

Dương Thị Hải Phương

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

3

Lê Viết Mẫn

ThS

Link 1 | Link 2

4

Trần Thái Hoà

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

5

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

ThS

Link 1 | Link 2

6

Hồ Quốc Dũng

TS

Link 1 | Link 2

7

Lê Thị Quỳnh Liên

TS

Link 1 | Link 2

8

Mai Thu Giang

ThS

Link 1 | Link 2

9

Nguyễn Đình Hoa Cương

TS

Link 1 | Link 2

10

Hà Ngọc Long

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

11

Hoàng Hữu Trung

ThS. NCS

Link 1 | Link 2

12

Nguyễn Minh Đức

ThS. NCS

Link 1 | Link 2