Tin tức » Thông báo
THÔNG BÁO V/v Kế hoạch nộp Báo cáo Thực tập Nghề nghiệp
Ngày 24/09/2019

 

Căn cứ Quyết định 297/QĐ-ĐHKT v/v điều động sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, hệ chính quy, đi thực tập nghề nghiệp (đợt 1, năm học 2019 - 2020),

 

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế thông báo đến giáo viên hướng dẫn và sinh viên kế hoạch nộp Báo cáo Thực tập nghề nghiệp như sau:

 

1. Thời gian nộp: Từ 14h - 16h ngày 25/09/2019

 

2. Địa điểm: Văn phòng Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế -  Tầng 5, nhà Hành chính, 99 Hồ Đắc Di.

 

3. Hồ sơ bao gồm:

  • Một báo cáo Thực tập nghề nghiệp
  • Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp
  • Phiếu đánh giá Thực tập nghề nghiệp
  • Các tài liệu khác (Nếu có)

Hồ sơ bỏ vào túi Clear, ngoài túi có dán giấy ghi rõ họ và tên sinh viên, lớp và giáo viên hướng dẫn.

 

4. Cán bộ nhận báo cáo: Cô Nguyễn Thị Phương Thảo (số điện thoại: 0935 822 466)


Đề nghị giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện nghiêm túc theo nội dung đã thông báo.


Các mẫu giấy tờ có thể tải về tại đây.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA