Tin tức » Thông báo
THÔNG BÁO V/v nộp khoá luận sinh viên Khoá 50 tốt nghiệp sớm
Ngày 06/01/2020
THÔNG BÁO V/v nộp khoá luận sinh viên Khoá 50 tốt nghiệp sớm
»
 
THÔNG BÁO V/v Kế hoạch nộp Khoá luận, Chuyên đề cuối khoá cho sinh viên K50
Ngày 27/12/2019
THÔNG BÁO V/v Kế hoạch nộp Khoá luận, Chuyên đề cuối khoá cho sinh viên K50
»
 
QUYẾT ĐỊNH v/v điều động sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế đi thực tập cuối khoá học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày 26/12/2019
QUYẾT ĐỊNH v/v điều động sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế đi thực tập cuối khoá học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
»
 
THÔNG BÁO v/v kế hoạch Thực tập cuối khoá và Bảo vệ khoá luận của sinh viên Khoá 50 - hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày 26/12/2019
THÔNG BÁO v/v kế hoạch Thực tập cuối khoá và Bảo vệ khoá luận của sinh viên Khoá 50 - hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
»
 
THÔNG BÁO V/v Mời tham gia cuộc thi Hackathon CodeGym Huế Open 2019
Ngày 25/11/2019
THÔNG BÁO V/v Mời tham gia cuộc thi Hackathon CodeGym Huế Open 2019
»
 
THÔNG BÁO v/v xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2019 cho sinh viên hệ chính quy
Ngày 15/11/2019
THÔNG BÁO v/v xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2019 cho sinh viên hệ chính quy
»
 
QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận Ban cán sự lâm thời khoá 53 - hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Ngày 15/11/2019
QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận Ban cán sự lâm thời khoá 53 - hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
»
 
THÔNG BÁO Lịch thi tuyển và phỏng vấn các vị trí Lập trình viên, Sinh viên thực tập cuối khoá của FPT Software Đà Nẵng
Ngày 06/11/2019
Lịch thi tuyển và phỏng vấn các vị trí Lập trình viên, Sinh viên thực tập cuối khoá của FPT Software Đà Nẵng đợt tháng 12 năm 2019
»
 
THÔNG BÁO Tiếp nhận xử lý các vấn đề liên quan đến việc đăng ký học
Ngày 24/10/2019
THÔNG BÁO Tiếp nhận xử lý các vấn đề liên quan đến việc đăng ký học
»
 
THÔNG BÁO V/v Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2018 - 2019 và Đối thoại với sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Ngày 14/10/2019
THÔNG BÁO V/v Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2018 - 2019 và Đối thoại với sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
»