Tin tức
Nữ thủ khoa kinh tế mê ngoại ngữ
Ngày 04/09/2019
Không phải thuộc diện nghèo vượt khó, song Phan Thị Cẩm Nhi lại là một trong những thủ khoa đặc biệt trong mùa tuyển sinh 2019. Đam mê và có thế mạnh ngoại ngữ nhưng nữ sinh này lại chọn ngành học về kinh tế.
»