Hợp tác » Tổ chức giáo dục
Hợp tác với các tổ chức giáo dục

 

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đang có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhiều Trường Đại học và tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

Danh sách các Trường Đại học và tổ chức giáo dục trong nước


STT

Tên đối tác

1

Khoa Thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2

Khoa Tin học Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

3

Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

4

Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

5

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý - Học viện Ngân hàng

6

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Đại học Thương mại

7

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Học viện Tài chính

8

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ thông tin & truyền thông - Đại học Thái nguyên

9

Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

10

Mạng lưới cơ sở đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Quản lý

11

Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

12

Khoa Toán - Thống kê - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

13

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

14

Viện Quốc tế Pháp ngữ - Hà nội


Danh sách các Trường Đại học và tổ chức giáo dục ngoài nước


STT

Tên đối tác

1

Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản, Nhật Bản

2

Trường Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản

3

Lab Thống kê - Phân tích - Mô hình hoá - Đa ngành - Đại học Paris I Pantheon - Sorbonne, Paris, Pháp

4

Đại học Shu-te, Đài Loan

5

Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ

6

Đại học Khon Kaen, Thái Lan

7

Đại học Sydney, Úc

8

Đại học Lincoln, New Zealand

9

Đại học Quốc gia Úc

10

Trường Đại học Inje, Hàn Quốc

11

Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ