Hợp tác
Hợp tác với các tổ chức giáo dục
Mạng lưới các cơ sở đào tạo MIS
Mạng lưới cơ sở đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL) (tên tiếng anh: Viet Nam Management Information Systems Institution Network; tên viết tắt: VNMISNET) được ra mắt ngày 10/05/2015, quy tụ các đơn vị đào tạo ngành HTTTQL trên cả nước nhằm nâng tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho giảng viên, sinh viên cũng như các tổ chức doanh nghiệp cùng giao lưu, trao đổi và phát triển.
Doanh nghiệp
Chương trình thực tập
Quỹ học bổng Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế