Giới thiệu » Đội ngũ nhân lực
Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa HTTTKT

Đội ngũ

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế hiện có 31 cán bộ, giảng viên. Trong đó, có 12 Tiến sĩ, 7 Nghiên cứu sinh, 100% cán bộ, giảng viên có học vị trên Thạc sỹ.

 

* Link 1 - Cơ sở dữ liệu Khoa học & Công nghệ - Đại học Huế

* Link 2 - Cơ sở dữ liệu Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

* Link 3 - Lý lịch khoa học

Bộ môn Thống kê

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Trần Thị Phước Hà

ThS

Phó Trưởng Bộ môn

Link 1

Link 2

Link 3

2

Nguyễn Thị Lệ Hương

TS

Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nữ công

Link 1

Link 2

Link 3

3

Phan Thị Thu Hương

TS

Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn

Link 1

Link 2

Link 3

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS.

NCS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

5

Nguyễn Văn Đức

ThS

Tổ Trưởng Tổ Kế hoạch Đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học

Link 1

Link 2

Link 3

6

Nguyễn Thanh Hùng

TS

Trưởng Phòng Cơ sở vật chất

Link 1

Link 2

Link 3

7

Hồ Minh Toàn

ThS

Bí thư Liên chi

Link 1

Link 2

Link 3

8

Hoàng Thanh Long

ThS. NCS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

9

Nguyễn Ngọc Nam

ThS

Bí thư Chi đoàn CBGV, Trợ lý Công tác sinh viên

Link 1

Link 2

Link 3

Bộ môn Toán Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Trương Tấn Quân

TS

Phó Hiệu Trưởng

Link 1

Link 2

Link 3

2

Hoàng Triệu Huy

TS

Trưởng Khoa

Link 1

Link 2

Link 3

3

Nguyễn Thị Minh Hiếu

TS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

4

Mai Thanh Văn

ThS

Chủ tịch Công đoàn

Link 1

Link 2

Link 3

5

Phan Thị Kim Tuyến

ThS

Trợ lý Giáo vụ

Link 1

Link 2

Link 3

6

Nguyễn Việt Anh

ThS. NCS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

7

Trần Thị Khánh Linh

ThS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

8

Trần Bá Thuấn

ThS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

9

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

TS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

Bộ môn Tin học Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thanh Tuấn

TS

Trưởng Bộ môn

Link 1

Link 2

Link 3

2

Dương Thị Hải Phương

TS

Phó Trưởng Bộ môn

Link 1

Link 2

Link 3

3

Lê Viết Mẫn

ThS.

Phó Trưởng Khoa

Link 1

Link 2

Link 3

4

Trần Thái Hoà

ThS. NCS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

5

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

ThS 

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

6

Hồ Quốc Dũng

TS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

7

Lê Thị Quỳnh Liên

TS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

8

Mai Thu Giang

ThS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

9

Nguyễn Đình Hoa Cương

TS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

10

Hà Ngọc Long

ThS. 

NCS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

11

Hoàng Hữu Trung

ThS.

NCS

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

12

Nguyễn Minh Đức

ThS.

NCS 

Giảng viên

Link 1

Link 2

Link 3

Thư ký Văn phòng Khoa

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS.

Thư ký Văn phòng Khoa

Cựu cán bộ, giảng viên

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ (cao nhất đã đảm nhiệm)

Lý lịch khoa học

1

Hoàng Hữu Hoà

PGS. TS

Nguyên Phó Hiệu Trưởng

Link 1

Link 2

2

Ngô Sỹ Hùng

GVC. ThS

Nguyên Trưởng Khoa

Link 1

Link 2

3

Hồ Thị Lan

ThS

Nguyên Trưởng Bộ môn

 

4

Trần Bình Thám

ThS

Nguyên Phó Trưởng Khoa

 

5

Phan Văn Xưng

ThS

Nguyên Phó Trưởng Bộ môn

Link 1

Link 2

6

Nguyễn Văn Vượng

ThS

Nguyên Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Link 1

Link 2

7

Nguyễn Thị Hương Giang

TS

Nguyên Giảng viên

Link 1

Link 2

8

Đỗ Minh Thuý

ThS

Nguyên Giảng viên

 

9

Ngô Thời Nhân

TS

Nguyên Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách bộ môn

Link 1

Link 2

10

Hoàng Thị Bích Ngọc

TS

Nguyên Giảng viên

 

11

Ngô Kiên Cường

TS

Nguyên Giảng viên

 

12

Trần Thị Hằng

ThS

Nguyên Giảng viên

 

13

Vũ Hải Anh

ThS

Nguyên Giảng viên

 

14

Mai Thị Hương

Cử nhân

Nguyên Giảng viên

 

15

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS

Nguyên Thư ký Khoa